Články o prístroji Aquapol

Vnútorná konštrukcia prístroja

Vnútorná konštrukcia prístroja

Vo vnútri je jednotka Aquapol inteligentnou kombináciou prijímacích a vysielacích antén pozostávajúcich z 3 hlavných častí: Prijímajúca jednotka: umiestnená na dne prístroja, zachytí určitú vlnovú dĺžku z elektromagnetického poľa Zeme. Táto jednotka je v podstate filtračný systém navrhnutý tak, aby umožňoval prechádzať cez špecifické vlnové dĺžky, ktoré môžu ovplyvniť migráciu vody vo vnútri stenových kapilár,Prečítajte si viac o Vnútorná konštrukcia prístroja[…]